Thursday, 20/01/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Trung Học Cơ Sở Phổng Lăng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 6. ÁP DỤNG TỪ NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 2020

THỨ
TIẾT

6A

6B

7A

7B

7C

8A

8B

8C

9A

9B

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Tin - Trang

Sử - Anh

Toán - Thúy

TD - Long

Văn - Vĩnh

Lý - Thuận

T.Anh - Hồng

CNghệ - Tuấn

Hoá - Thơm

Sử - Hậu

3

Văn - Nhi

TD - Tuệ

T.Anh - Quyết

Toán - Thúy

Địa - Chương

Văn - Anh

GDCD - Hiền

Hoá - Thơm

Địa - Phượng

Tin - Tuấn

4

Toán - Phương

Văn - Nhi

TD - Long

Văn - Vĩnh

GDCD - Hiền

TD - Tuệ

Toán - Lực

Sử - Hậu

Văn - Chung

Hoá - Thơm

5

T.Anh - Quyết

Nhạc - Long

Địa - Chương

Văn - Vĩnh

Toán - Thúy

Sinh - Đoàn

CNghệ - Tuấn

Tin - Trang

Toán - Phương

Văn - Chung

3

1

TD - Tuệ

Sinh - Đoàn

TD - Long

Lý - Thuận

T.Anh - Quyết

T.Anh - Hồng

Tin - Trang

Văn - Anh

Toán - Phương

Văn - Chung

2

Toán - Phương

Hoạ - Thoa

Toán - Thúy

Địa - Chương

Sử - Nhi

CNghệ - Tuấn

Văn - Anh

Tin - Trang

T.Anh - Hồng

Lý - Thuận

3

Văn - Nhi

Tin - Tuấn

T.Anh - Quyết

Nhạc - Long

Địa - Chương

Hoạ - Thoa

Văn - Anh

TD - Tuệ

GDCD - Chung

Toán - Phương

4

CNghệ - Đoàn

Văn - Nhi

Tin - Phẩm

Toán - Thúy

TD - Long

Địa - Chương

Hoạ - Thoa

T.Anh - Hồng

Văn - Chung

TD - Tuệ

5

 

 

Địa - Chương

T.Anh - Quyết

Toán - Thúy

Văn - Anh

Nhạc - Long

Sinh - Đoàn

Tin - Tuấn

Địa - Phượng

4

1

Lý - Hoàn

TD - Tuệ

Sinh - Đoàn

Văn - Vĩnh

Hoạ - Thoa

Tin - Trang

Toán - Lực

Nhạc - Long

Toán - Phương

T.Anh - Hồng

2

Văn - Nhi

Tin - Tuấn

Văn - Vĩnh

Địa - Chương

Nhạc - Long

Toán - Lực

T.Anh - Hồng

Sử - Hậu

CNghệ - Hiền

Toán - Phương

3

Toán - Phương

CNghệ - Đoàn

Văn - Vĩnh

CNghệ - Thơm

TD - Long

Sử - Hậu

TD - Tuệ

Địa - Chương

Hoạ - Thoa

CNghệ - Hiền

4

Địa - Chương

Toán - Lực

Hoạ - Thoa

Sử - Nhi

Tin - Tuấn

GDCD - Hiền

Sử - Hậu

Sinh - Đoàn

T.Anh - Hồng

TD - Tuệ

5

Sinh - Đoàn

Văn - Nhi

 

 

 

T.Anh - Hồng

Địa - Chương

Toán - Lực

Hoá - Thơm

Tin - Tuấn

5

1

Toán - Phương

T.Anh - Quyết

Văn - Vĩnh

TD - Long

Sinh - Han

T.Anh - Hồng

Sinh - Đoàn

Toán - Lực

Văn - Chung

Lý - Thuận

2

CNghệ - Đoàn

GDCD - Nhi

Văn - Vĩnh

Sinh - Han

T.Anh - Quyết

Nhạc - Long

Toán - Lực

Hoá - Thơm

Văn - Chung

Toán - Phương

3

Văn - Nhi

Toán - Lực

Toán - Thúy

T.Anh - Quyết

CNghệ - Thơm

Sinh - Đoàn

Văn - Anh

T.Anh - Hồng

Tin - Tuấn

Sinh - Han

4

T.Anh - Quyết

CNghệ - Đoàn

Tin - Phẩm

Toán - Thúy

Văn - Vĩnh

Hoá - Thơm

Lý - Thuận

Văn - Anh

Toán - Phương

T.Anh - Hồng

5

 

 

Lý - Thuận

Tin - Tuấn

Sử - Nhi

Toán - Lực

T.Anh - Hồng

Văn - Anh

Sinh - Han

Văn - Chung

6

1

SH Đội

SH Đội

SH Đội

SH Đội

SH Đội

SH Đội

SH Đội

SH Đội

SH Đội

SH Đội

2

Sinh - Đoàn

Văn - Nhi

Nhạc - Long

Sinh - Han

Toán - Thúy

Văn - Anh

Hoá - Thơm

Toán - Lực

TD - Tuệ

Hoạ - Thoa

3

Nhạc - Long

Toán - Lực

Sinh - Đoàn

GDCD - Hiền

Tin - Tuấn

Văn - Anh

Sử - Hậu

TD - Tuệ

Văn - Chung

Toán - Phương

4

GDCD - Nhi

T.Anh - Quyết

Sử - Hậu

Tin - Tuấn

Văn - Vĩnh

Toán - Lực

Sinh - Đoàn

T.Anh - Hồng

Sinh - Han

Hoá - Thơm

5

T.Anh - Quyết

Sinh - Đoàn

GDCD - Hiền

Sử - Nhi

Văn - Vĩnh

Hoá - Thơm

Tin - Trang

Văn - Anh

Lý - Thuận

GDCD - Long

7

1

Sử - Anh

Toán - Lực

Toán - Thúy

T.Anh - Quyết

Sinh - Han

Tin - Trang

TD - Tuệ

Hoạ - Thoa

Địa - Phượng

Văn - Chung

2

Hoạ - Thoa

Lý - Hoàn

CNghệ - Thơm

Toán - Thúy

T.Anh - Quyết

TD - Tuệ

Toán - Lực

Lý - Thuận

Sử - Hậu

Văn - Chung

3

TD - Tuệ

T.Anh - Quyết

Sử - Hậu

Hoạ - Thoa

Toán - Thúy

Toán - Lực

Văn - Anh

GDCD - Hiền

Lý - Thuận

Sinh - Han

4

Tin - Trang

Địa - Chương

T.Anh - Quyết

Văn - Vĩnh

Lý - Thuận

Sử - Hậu

Hoá - Thơm

Toán - Lực

TD - Tuệ

Địa - Phượng

5

SHL - Trang

SHL - Thoa

SHL - Vĩnh

SHL - Han

SHL - Thúy

SHL - Chương

SHL - Anh

SHL - Hậu

SHL - Chung

SHL - Phượng

 

THỨ
TIẾT

9C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

Chào cờ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Văn - Hiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

T.Anh - Hồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Lý - Thuận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Hoạ - Thoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

Địa - Phượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

TD - Tuệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Lý - Thuận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Toán - Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

T.Anh - Hồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

Sử - Hậu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

TD - Tuệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tin - Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Hoá - Thơm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Toán - Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

CNghệ - Hiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tin - Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Toán - Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Văn - Hiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Văn - Hiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

SH Đội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Địa - Phượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Sinh - Han

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

GDCD - Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Toán - Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1

Văn - Hiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Văn - Hiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Hoá - Thơm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Sinh - Han

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

SHL - Thuận

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin Video
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 11
Tháng 01 : 575
Tháng trước : 438
Năm 2022 : 575
Năm trước : 7.056
Tổng số : 11.856