Thursday, 20/01/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Trung Học Cơ Sở Phổng Lăng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THỜI KHÓA BIỂU: Áp dụng từ 0709/2020

THỨ
TIẾT

6A

6B

7A

7B

7C

8A

8B

8C

9A

9B

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Địa - Chương

Sử - Nhi

Toán - Phương

GDCD - Hiền

Tin - Trang

Nhạc - Long

T.Anh - Hồng

Toán - Lực

Lý - Thuận

Văn - Chung

3

Toán - Lực

Văn - Duyên

Văn - Vĩnh

Tin - Tuấn

T.Anh - Quyết

TD - Tuệ

Văn - Anh

Sử - Hậu

T.Anh - Hồng

Hoá - Thơm

4

Sinh - Đoàn

Tin - Tuấn

Địa - Chương

Toán - Phương

Lý - Thuận

Toán - Lực

Hoá - Thơm

Văn - Anh

Văn - Chung

TD - Tuệ

5

T.Anh - Quyết

GDCD - Vĩnh

Sinh - Han

Địa - Chương

Toán - Hoàn

Sinh - Đoàn

Toán - Lực

Nhạc - Long

Toán - Phương

Sử - Hậu

3

1

T.Anh - Quyết

TD - Tuệ

Hoạ - Thoa

Lý - Thuận

TD - Long

T.Anh - Hồng

Tin - Trang

Sinh - Đoàn

Văn - Chung

Địa - Phượng

2

Hoạ - Thoa

Tin - Tuấn

TD - Long

Toán - Phương

Địa - Chương

Sinh - Đoàn

Địa - Phượng

T.Anh - Hồng

Văn - Chung

Lý - Thuận

3

Tin - Tuấn

T.Anh - Quyết

Lý - Thuận

Địa - Chương

Sử - Nhi

Văn - Anh

TD - Tuệ

Hoạ - Thoa

T.Anh - Hồng

Toán - Phương

4

TD - Tuệ

CNghệ - Đoàn

Tin - Phẩm

T.Anh - Quyết

Nhạc - Long

Văn - Anh

T.Anh - Hồng

GDCD - Chương

Hoạ - Thoa

Văn - Chung

5

 

 

T.Anh - Quyết

Nhạc - Long

Toán - Hoàn

Địa - Phượng

GDCD - Chương

Văn - Anh

Toán - Phương

Tin - Tuấn

4

1

Nhạc - Long

Văn - Duyên

Toán - Phương

Văn - Vĩnh

Toán - Hoàn

Tin - Trang

Sinh - Đoàn

TD - Tuệ

Hoá - Thơm

T.Anh - Hồng

2

Văn - Duyên

Sinh - Đoàn

Địa - Chương

TD - Long

Sinh - Han

Toán - Lực

Hoạ - Thoa

CNghệ - Tuấn

Sử - Hậu

CNghệ - Hiền

3

Văn - Duyên

CNghệ - Đoàn

Tin - Phẩm

Sinh - Han

Văn - Hiền

T.Anh - Hồng

Sử - Hậu

Toán - Lực

TD - Tuệ

Toán - Phương

4

Toán - Lực

Địa - Chương

Nhạc - Long

Toán - Phương

CNghệ - Hiền

Sử - Hậu

TD - Tuệ

T.Anh - Hồng

Tin - Tuấn

Sinh - Han

5

GDCD - Vĩnh

Toán - Lực

 

 

 

GDCD - Chương

Tin - Trang

Sinh - Đoàn

Toán - Phương

Hoá - Thơm

5

1

Văn - Duyên

Nhạc - Long

Văn - Vĩnh

CNghệ - Hiền

T.Anh - Quyết

Hoá - Thơm

Toán - Lực

Văn - Anh

Sinh - Han

TD - Tuệ

2

Toán - Lực

TD - Tuệ

T.Anh - Quyết

TD - Long

Sinh - Han

Lý - Thuận

T.Anh - Hồng

Văn - Anh

Tin - Tuấn

GDCD - Duyên

3

T.Anh - Quyết

Toán - Lực

TD - Long

Văn - Vĩnh

GDCD - Hiền

TD - Tuệ

Văn - Anh

T.Anh - Hồng

Toán - Phương

Lý - Thuận

4

Tin - Tuấn

Văn - Duyên

Sinh - Han

Văn - Vĩnh

TD - Long

Toán - Lực

Văn - Anh

TD - Tuệ

Văn - Chung

Toán - Phương

5

 

 

Toán - Phương

Sử - Nhi

Văn - Hiền

CNghệ - Tuấn

Hoá - Thơm

Lý - Thuận

GDCD - Duyên

Văn - Chung

6

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Sinh - Đoàn

Hoạ - Thoa

Văn - Vĩnh

Toán - Phương

Địa - Chương

Toán - Lực

Lý - Thuận

Tin - Trang

TD - Tuệ

T.Anh - Hồng

3

TD - Tuệ

Toán - Lực

Văn - Vĩnh

T.Anh - Quyết

Sử - Nhi

Tin - Trang

CNghệ - Tuấn

Địa - Phượng

CNghệ - Hiền

Toán - Phương

4

CNghệ - Đoàn

Văn - Duyên

Sử - Nhi

Tin - Tuấn

Văn - Hiền

T.Anh - Hồng

Toán - Lực

Hoá - Thơm

Lý - Thuận

Hoạ - Thoa

5

Sử - Nhi

T.Anh - Quyết

Toán - Phương

Văn - Vĩnh

Văn - Hiền

Văn - Anh

Nhạc - Long

Toán - Lực

Địa - Phượng

Tin - Tuấn

7

1

Văn - Duyên

T.Anh - Quyết

Sử - Nhi

Sinh - Han

Hoạ - Thoa

Văn - Anh

Sử - Hậu

Toán - Lực

Hoá - Thơm

Văn - Chung

2

CNghệ - Đoàn

Toán - Lực

GDCD - Hiền

T.Anh - Quyết

Tin - Trang

Hoá - Thơm

Văn - Anh

Sử - Hậu

Sinh - Han

Văn - Chung

3

Toán - Lực

Lý - Thuận

CNghệ - Hiền

Hoạ - Thoa

T.Anh - Quyết

Sử - Hậu

Sinh - Đoàn

Tin - Trang

Địa - Phượng

Sinh - Han

4

Lý - Thuận

Sinh - Đoàn

T.Anh - Quyết

Sử - Nhi

Toán - Hoàn

Hoạ - Thoa

Toán - Lực

Hoá - Thơm

Văn - Chung

Địa - Phượng

5

SHL - Duyên

SHL - Thoa

SHL - Vĩnh

SHL - Han

SHL - Trang

SHL - Chương

SHL - Anh

SHL - Hậu

SHL - Chung

SHL - Phượng

 

THỨ
TIẾT

9C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

Chào cờ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Địa - Phượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Toán - Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Văn - Nhi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Tin - Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

Toán - Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

TD - Tuệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Địa - Phượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Văn - Nhi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Văn - Nhi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

Sinh - Han

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

TD - Tuệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Hoá - Thơm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Hoạ - Thoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

T.Anh - Hồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

Toán - Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Văn - Nhi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tin - Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Lý - Thuận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

T.Anh - Hồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Sử - Hậu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Sinh - Han

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Toán - Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Hoá - Thơm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1

Lý - Thuận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Văn - Nhi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

GDCD - Duyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

CNghệ - Hiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

SHL - Thuận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin Video
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 11
Tháng 01 : 575
Tháng trước : 438
Năm 2022 : 575
Năm trước : 7.056
Tổng số : 11.856